Tomáš Luksch

Psaní, psaní a zase psaní

Rozjezd

Publikováno: 22.1.2016

Tak po dlouhé době přemýšlení konečně rozjíždím své osobní autorské stránky,
kde budu publikovat tu část svojí publikovatelnější tvorby (přesto spousta textů nebude
vhodná pro dětského čtenáře z důvodu nevybíravých slovníků mých hrdinů a hrdinek, stejně jako
mého tvůrčího ducha). Nutno dodat, že k vytvoření stránek mě přemluvila v podstatě až
nutnost vytvořit stránky na zápočtový projekt. Zhostil jsem se toho tedy se vší vervou a stvořil toto,
což mi snad pro začátek bude stačit.

Poděkování patří jak doktoru Petru Pexovi za vedení jeho předmětu, bez
kterého bych se stránky zřejmě nikdy nedonutil udělat, tak mému bratru Jakubovi,
za tvorbu grafiky pro web a mým několika málo přátelům – Filipovi, Lukášovi a Tomášovi – za
neocenitelné připomínky a rady týkající se kódování.

Napsat komentář